MEMS定置型倾斜计

 提示:点击图片可以放大

产品介绍                                             

MEMS定置型倾斜计主要用于监测钻孔中水平和垂直的移动,包括:

●监测由于隧道或开挖引起地下结构物的位移

●监测由于开挖隧道引起的地层移动

河北快三,河北快三计划软件,河北快三代理,河北快三计划 ●监测山坡地滑坡位移

河北快三,河北快三计划软件,河北快三代理,河北快三计划 理想的方法是将倾斜计安装在倾度管里,倾斜计按照一定的距离排列连成一串,由滑轮装配放入钻孔中;倾斜计可由人工手动监测,也可使用自动化集录器长期记录数据。

主要特性

●与自动化集录系统完全相容              ●具备高精度及高灵敏度,量测数据准确

河北快三,河北快三计划软件,河北快三代理,河北快三计划 ●反应快速并具有良好的长期稳定性       ●仪器排成一串,有效描绘出完整的位移的剖面

●准确性不受电缆线长度影响              ●可选用单轴或双轴仪器